Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania> Instytut Technologii Materiałów> Zakład Odlewnictwa
Środa, 19 Czerwca 2019 roku, Dzisiaj: 1, wczoraj: 1, przez 7 dni: 7 (razem: 29370) |  On-line: 2

Osiągnięcia zespołu

  • Opracowanie podstaw i wdrożenia specjalnych metod sterowania krzepnięciem odlewów (staliwo, żeliwo sferoidalne, żeliwa specjalne).
  • Podstawy teoretyczne, metodyka i aparatura specjalna do badań parametrów termofizycznych materiałów formy w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.
  • Skatalogowanie i krytyczna analiza istniejących oraz opracowanie własnych baz danych materiałowych (masy formierskie, pokrycia ceramiczne) dla potrzeb symulacji procesów cieplnych w odlewnictwie.
  • Stworzenie zespołu naukowego podstaw aplikacji i walidacji odlewniczych systemów symulacyjnych oraz wdrożeń tych systemów w przemyśle odlewniczym.
  • Materiały izolacyjne do nadlewów, zwłaszcza do odlewania stopów żelaza (patenty, wdrożenia).
  • Nowoczesne technologie odlewania żeliw sferoidalnych w formach o dużej sztywności.
  • Wykreowanie tematyki i realizacja 2 grantów KBN z zakresu korelacji emisji akustycznej i efektów termicznych podczas krystalizacji stopów.
  • Zorganizowanie 11 międzynarodowych sympozjów MODELLING OF CASTING AND FOUNDRY PROCESSES (1996 - 2006).
  • Wdrożenia technologii specjalnych i systemów symulacyjnych oraz konsultacje bieżące i wykłady dla kadry w dwóch wiodących odlewniach krajowych Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. i WSM (obecnie MAHLE) Krotoszyn.

Oferta zespołu na XXI wiek


Pokaż ofertę zespołu

Walidacja XHTML Walidacja CSS2