Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania> Instytut Technologii Materiałów> Zakład Odlewnictwa
Wtorek, 19 Czerwca 2018 roku, Dzisiaj: 1, wczoraj: 1, przez 7 dni: 7 (razem: 29056) |  On-line: 2

Publikacje

Publikacje - prof. dr hab. inż. Zenon IGNASZAK


Wpisany ciąg → ‘ignaszak’
 • Ignaszak Z., Sika R., Perzyk M., Kochański A., Kozłowski J., Effectiveness of SCADA systems in control of green sands properties,, Archives of Foundry Engineering, Vol.16, Special Issue 1/2016, 2016, Busko Zdrój, pp.5-12
 • Ignaszak Z., Sika R., SCADA systems and theirs connection with Statistical Process Control in Foundry, Archives of Foundry Engineering, wyd. Archives of Foundry Engineering, Vol.12, Special Issue 1/2015, 2015, Trzebnica, pp.145-153
 • Ignaszak Z., Sika R., Specificity of SPC procedures application in foundry in aspect of Data Acquisition and Data Exploration, wyd. Archives of Foundry Engineering, Vol.12, Issue 4/2012, 2012, Gliwice-Wrocław, s.65-70
 • Sika R., Ignaszak Z., Data acquisition in modeling using neural networks and decision trees, Archives of Foundry Engineering, 2011, Gliwice-Wrocław, Vol.1, Issue 2/2011, s.112-123
 • Sika R., Ignaszak Z., Aspekt akwizycji i wstępnego opracowania danych niejednorodnych dla potrzeb systemów Data Mining na przykładzie przemysłu odlewniczego, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2009, Poznań, vol.29, Issue 1/2009, s.57-71
 • Ignaszak Z., Mikołajczak P., Problematyka baz danych w zaawansowanym modelowaniu sprzężonym porowatości w odlewach na przykładzie systemu Calcosoft, wyd. ATMiA, 2008, Poznań, vol.28, nr 3/2008, s.81-94
 • Sika R., Ignaszak Z., Implementation of the KMES Quality system for data acquisition and processing on the example of chosen foundry, Archives of Foundry Engineering, 2008, Katowice, vol.8 Issue 3, s.97-102
 • Ignaszak Z., Sika R., System do eksploracji wybranych danych produkcyjnych oraz jego testowanie w odlewni, wyd. ATMiA, 2008, Poznań, vol.28 nr 1, s.61-72
 • Mikołajczak P., Ignaszak Z., Feeding parameters for ductile iron in solidification simulation, 2007, Poznań, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 5, s.31-40
 • Ignaszak Z., Borowiecki B., The identification of pouring conditions of cast iron to sand moulds, wyd. ATMiA, 2007, Katowice, vol.8 Issue 1, s.19-30
 • Mikołajczak P., Ignaszak Z., Aspects of the ductile iron feeding parametres in computer simulation, Virtual Design and Automation VIDA : New Trends in Collaborative Product Design, 2006, Poznań, s.361-368
 • Mikołajczak Piotr, Ignaszak Z., Aspekty zjawiska ekspansji grafitowej w symulacyjnym prognozowaniu wad skurczowych w odlewach z żeliwa sferoidalnego za pomocą systemu QuikCast, XI Międzynarodowe Sympozjum : Modelowanie i symulacja procesów odlewniczych, 26-27.10.2006, Poznań-Śrem-Ostrowieczno, sympozjum
 • Ignaszak Z., Popielarski Paweł, Czy można mówić o uniformizacji baz danych w odlewniczych systemach symulacyjnych, XI Międzynarodowe Sympozjum : Modelowanie i symulacja procesów odlewniczych, 26-27.10.2006, Poznań-Śrem-Ostrowieczno, sympozjum
 • Publikacje


  Inne publikacje
  Walidacja XHTML Walidacja CSS2