Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania> Instytut Technologii Materiałów> Zakład Odlewnictwa
Wtorek, 19 Czerwca 2018 roku, Dzisiaj: 1, wczoraj: 1, przez 7 dni: 7 (razem: 29056) |  On-line: 2

Publikacje

Publikacje - dr inż. Robert SIKA


Wpisany ciąg → ‘sika’
 • Ignaszak Z., Sika R., Perzyk M., Kochański A., Kozłowski J., Effectiveness of SCADA systems in control of green sands properties,, Archives of Foundry Engineering, Vol.16, Special Issue 1/2016, 2016, Busko Zdrój, pp.5-12
 • Sika R., Aktualne artykuły dostęne na stronie http://www.developmax.pl/research.html
 • Ignaszak Z., Sika R., SCADA systems and theirs connection with Statistical Process Control in Foundry, Archives of Foundry Engineering, wyd. Archives of Foundry Engineering, Vol.12, Special Issue 1/2015, 2015, Trzebnica, pp.145-153
 • Ignaszak Z., Sika R., Specificity of SPC procedures application in foundry in aspect of Data Acquisition and Data Exploration, wyd. Archives of Foundry Engineering, Vol.12, Issue 4/2012, 2012, Gliwice-Wrocław, s.65-70
 • Sika R., Ignaszak Z., Data acquisition in modeling using neural networks and decision trees, Archives of Foundry Engineering, 2011, Gliwice-Wrocław, Vol.1, Issue 2/2011, s.112-123
 • Sika R., Ignaszak Z., Aspekt akwizycji i wstępnego opracowania danych niejednorodnych dla potrzeb systemów Data Mining na przykładzie przemysłu odlewniczego, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2009, Poznań, vol.29, Issue 1/2009, s.57-71
 • Sika R., Ignaszak Z., Implementation of the KMES Quality system for data acquisition and processing on the example of chosen foundry, Archives of Foundry Engineering, 2008, Katowice, vol.8 Issue 3, s.97-102
 • Ignaszak Z., Sika R., System do eksploracji wybranych danych produkcyjnych oraz jego testowanie w odlewni, wyd. ATMiA, 2008, Poznań, vol.28 nr 1, s.61-72
 • Rogalewicz M., Sika R., Prodbalance - Narzędzie do bilansowania zdolności produkcyjnych systemu produkcyjnego, 2007, Poznań, Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej, seria Budowa Maszyn i Zarzšdzanie, 2007, Poznań, s.95-108
 • Rogalewicz M., Sika R., Przybył D., Mapa procesów związanych ze studiowaniem na uczelni wyższej, Jakość Kształcenia w Społeczeństwie Wiedzy, 2006, UMCS Lublin, s. 192-198
 • Publikacje


  Inne publikacje
  Walidacja XHTML Walidacja CSS2