Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania> Instytut Technologii Materiałów> Zakład Odlewnictwa
Wtorek, 19 Czerwca 2018 roku, Dzisiaj: 1, wczoraj: 1, przez 7 dni: 7 (razem: 29056) |  On-line: 1

Aktualności


Czw Kwi 15, 2010 18:00

Autor prof. dr hab. inż. Zenon IGNASZAK

Europejskie spotkanie grupy współpracującej w ramach projektu ENWIS w Jönköping (Szwecja) - 25-26.02.2010

prof. dr hab. inż. Zenon Ignaszak
dr inż. Jakub Hajkowski

W dniach od 25÷26 lutego 2010 w Jönköping w Szwecji odbyło się drugie spotkanie grupy Cast Iron Network (CIN) zorganizowane przez Jönköping University - School of Engineering oraz przez Swedish Foundry Association (SweCast).

Pierwsze założycielskie spotkanie miało miejsce w Paryżu, w lutym 2009, a prof. Z.Ignaszakowi zaproponowano uczestnictwo w pracach tej grupy.

W spotkaniu w Jönköping uczestniczyło ok. 20 osób m.in. ze Szwecji (prof. I.L. Svensson, dr A.Diószegi), Norwegii (L. Magnusson-Aberg), Finlandii (K. Keskiaho), Niemiec (prof. B.Tonn), Francji (prof. J. Lacaze, inicjator grupy), Hiszpanii (prof. R. Suarez, dr J.Sertucha), Rumunii (prof. I. Riposan) oraz Polski (prof. Z Ignaszak i dr J.Hajkowski). Otwarcia spotkanie dokonał prof. Ingvar L. Svensson, który krótko przedstawił strukturę organizacyjną i prace naukowe realizowane na Uniwersytecie w Jönköping (Materials and Manufacturing - Casting) oraz Centrum Innowacji Odlewnictwa.

W tym samym dniu odbyło się jeszcze kilka prezentacji ściśle związanych z obszarem prac grupy, których autorami byli: L. Magnusson, S. Wallace, L. Elmquist, A. Dioszegi oraz I.Riposan.
Pierwszy dzień zakończyło zwiedzanie laboratoriów należących do instytutu "Materials and Manufacturing - Casting" na Uniwersytecie w Jönköping.

Drugi dzień spotkania miał miejsce w siedzibie Swedish Foundry Association i poświęcony był kolejnym prezentacjom. Swoje dokonania naukowe nawiązujące do aplikacji w przemyśle przedstawili: H. Svensson, A. Gotte, Z. Ignaszak i J.Hajkowski (Fot. 1 do 9), B. Tonn, K. Keskiaho oraz J. Lacaze.

Prof. J. Lacaze dokonał następnie podsumowania przygotowań projektu "Engineering for new generation cast-irons" (ENWIS) i stanu wniosku do programu europejskiego COST (w tworzeniu tego wniosku uczestniczy Z.Ignaszak). Program ten dotyczy spotkań i wymiany w ramach zespołów , reprezentujących wysoki poziom naukowy i techniczny w pracach nad żeliwami nowej generacji dla odlewów o zróżnicowanym ciężarze (do kilkudziesięciu ton).

Grupy uczestniczące w projekcie z poszczególnych krajów są reprezentowane przez:
1. MAGNUSSON-ABERG Lena, ELKEM S.A., NO
2. KESKIAHO Kaisu, technical univeristy of Tempere, FI
3. TONN Babette, TU Clausthal, DE
4. SVENSSON Ingvar, Jönköping University, SE
5. IGNASZAK Zenon, Poznan University of Technology, PL
6. TIEDJE Niels Skat, Technical university of Denmark, DK
7. SERTUCHA Jon, AZTERLAN S.A., ES
8. RIPOSAN Iulian, Polytechnical University of Bucharest, RO

Na zakończenie zwiedzano centrum badawcze Swedish Foundry Association.

Kolejne spotkanie Grupy odbędzie się we Frankfurcie, Niemcy 16 czerwca 2010 w celu koordynacji merytorycznych szczegółów dotyczących programu COST i prezentacji kolejnych prac grupy CIN.

Na górę na górę O autorze o autorze Wstecz wstecz

FOTOGRAFIE - Europejskie spotkanie grupy współpracującej w ramach projektu ENWIS w Jönköping (Szwecja) - 25-26.02.2010

Walidacja XHTML Walidacja CSS2